ПУРБ – інструмент для досягнення доброго стану вод. Досвід Республіки Польща
22 Травня, 2022
24 травня – Європейський день парків – European Day of Parks
24 Травня, 2022

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття

Міжнародний день біологічного різноманіття – International Day for Biological Diversity (IDB) святкують 22 травня, починаючи з 2000 року (раніше дата була іншою і не охоплювала таку велику кількість країн), його метою є привернення уваги світової спільноти до проблем біорізноманіття нашої планети, його збереження на видовому, екосистемному та генетичному рівнях.

Конвенція про біологічне різноманіття, яку підписали країни в минулому сторіччі, являє собою міжнародну угоду, покликану сприяти збереженню та раціональному використанню запасів біорізноманіття та його вигод на справедливій і рівноправній основі.

Біологічне різноманіття Землі складається з 8,7 мільйонів біологічних видів (± 1,3 млн). З них описано та вивчено у достатній мірі лише 1,6 млн.

Кожну годину на землі зникають 3 види живих організмів, тобто майже 30 тисяч на рік.

Всі ми знаємо, що будь-який живий організм відіграє свою роль в екосистемі і є ланкою ланцюгів живлення, які складаються в харчові мережі. Якщо одна частинка такого ланцюга випадає, під загрозою опиняється вся екосистема.
Зменшення кількості видів тварин і рослин викликає деградацію екосистем. У результаті відбувається опустелювання земель, скорочення продуктивності земельних угідь і, врешті, погіршення умов життя.

Згідно з дослідженнями, близько 60% екологічних систем деградують або використовуються бездумно, що зумовлює втрату біологічного різноманіття і призводить до важких наслідків.

У наших з вами руках здоров’я та нормальне функціонування систем Землі. Збережемо нашу планету разом задля майбутнього!