Кафедра екологічного менеджменту
Склад кафедри

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі:

Вікторія Сердюк – старший викладач кафедри, еколог-практик, експерт у галузі природоохоронного законодавства та збалансованого природокористування, аудитор інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO 19011:2018.

Кафедра співпрацює з:
1. Керівниками та фахівцями Держводагентства України
2. Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
3. Спілкою екологічних аудиторів України
4. ТОВ «Технічні та управлінські послуги» – офіційний представник TUV ZUD України – міжнародна сертифікаційна організація, яка надає послуги з сертифікації систем екологічного менеджменту по всьому світу.

Робота кафедри побудована на поєднанні наукової та практичної спрямованості. Завданнями викладачів є:
– підвищення рівня законодавчих, наукових та практичних знань;
– набуття слухачами нових умінь та навичок.

Основними напрямками підвищення кваліфікації кафедри є:

 Євроінтеграційний напрямок:
– Впровадження законодавства ЄС в галузі довкілля України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною – ЄС
– Реформування національного законодавства з урахуванням європейських норм в галузі раціонального використання та охорони водних ресурсів
– Здійснення стратегічної екологічної оцінки
– Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні
– Впровадження в Україні інтегрованого дозволу відповідно до Директиви ЄС «Про промислове забруднення»
– Впровадження в Україні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 Охорона водних ресурсів:
– Реформування національного законодавства з урахуванням європейських норм у галузі раціонального використання та охорони водних ресурсів
– Плани управління річковими басейнами
– Охорона та раціональне використання водних ресурсів у виробничій діяльності для підприємств
– Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню та гранично допустимому скиду
– Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод
– Розроблення індивідуальних норм водопостачання та водовідведення з урахуванням якості води, що використовується та відводиться. Складання балансів водопостачання та водовідведення

 Екологічний аудит:
– Екологічний аудит (курс підготовки екологічних аудиторів до сертифікації в Міндовкілля)
– Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів (курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів для продовження терміну чинності сертифікату екологічного аудитора в Міндовкілля)

 Охорона атмосферного повітря
– Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців, в тому числі впровадження технологічних нормативів у систему регулювання (курс підготовки експертів для отримання дозволу на розроблення обґрунтовуючих документів у Міндовкілля)
– Впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих типів обладнання
– Вимоги до експлуатації установок очистки газу
– Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря

 Поводження з відходами
– Поводження з відходами. Взаємовідносини суб’єктів господарювання, місцевих і регіональних уповноважених органів влади у сфері поводження з відходами
– Державне регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами