Редакційна колегія:

Т.Капуста
Шеф-редактор, директор Центру
підвищення кваліфікації працівників
водного господарства

В.Гребінь
Професор Київського національного
університету ім.Т.г.Шевченка, д.геогр.н.

Н.Грудницька
Начальник Деснянського БУВР

С.Куруленко
Завідувач кафедри екологічного
менеджменту, аудиту та сертифікації
ЦПКПВГ, к.е.н.

Ю.Махненко
В.о. начальника Дунайського БУВР

Р.Михайлюк
Начальник Дністровського БУВР

В.Мошинський
Ректора Національного університету
водного господарства та природокористування,
д-р с.-г. н., професор

С.Письменний
Начальник Південно-Бузького БУВР
С.Трофанчук
Начальник Сіверсько-Донецького БУВР