Редакційна колегія:

Т.Капуста
Шеф-редактор, директор Центру
підвищення кваліфікації працівників
водного господарства

Л.Сидорова
Заступник шеф-редактора

С.Куруленко
Завідувач кафедри екологічного
менеджменту, аудиту та сертифікації
ЦПКВГ, к.е.н.

В.Гребінь
Професор Київського національного
університету ім.Т.Г.Шевченка, д.геогр.н.

Ю.Димінський
Начальник РОВР у Хмельницькій обл.

Р.Михайлюк
Начальник Дністровського БУВР

С.Трофанчук
Начальник Сіверсько-Донецького БУВР

В.Шляховчук
Начальник БУВР річок Приазов’я