ПЛАН-ГРАФІК
навчання працівників водогосподарських організацій
у 2019 навчальному році
(на базі Центру підвищення кваліфікації працівників
водного господарства у м.Києві та на виїзді)


з/п

Категорія слухачів

Строк
навчання

К-сть
слуха-
чів

Примітка

 

1

2

3

4

5

 

                                                    Лютий

 

1

Керівники БУВР, РОВР, УК

19.02. – 21.02

30

м.Київ

 

2

Керівники та фахівці юридичних служб

19.02. – 21.02

30

м.Київ

 

3

Керівники та фахівці відділів (служб) з уп- равління персоналом

19.02. – 21.02

30

м.Київ

 

4

Керівники та фахівці БУВР середнього Дніп- ра (на виїзді)

26.02. – 28.02

40

м.Київ

 

Всього за лютий:

130

 

Березень

 

5

Головні інженери та заступники начальників МУВГ, УВГ

05.03. – 07.03

30

м.Київ

 

6

Посадові особи та фахівці водогосподарських організацій (навчання і перевірка знань з охо-рони праці

05.03. – 07.03

30

м.Київ

 

7

Фахівці відділів (служб) бухгалтерського об-ліку та звітності

12.03 – 14.03

25

м.Київ

 

8

Фахівці відділів (служб) економіки

12.03 – 14.03

25

м.Київ

 

9

Фахівці з внутрішнього аудиту

12.03 – 14.03

10

м.Київ

 

10

Фахівці, відповідальні за забезпечення зв’язків з громадськістю і взаємодією зі ЗМІ

12.03 – 14.03

20

м.Київ

 

11

Керівники та фахівці загального відділу, служб діловодства

12.03 – 14.03

20

м.Київ

 

12

Посадові особи та фахівці РОВР у Дніпропет-ровській області (навчання і перевірка знань з охорони праці)

12.03 – 14.03

60

м.Дніпро

 

Всього за березень:

220

 

Квітень

13

Керівники та фахівці відділів управління вод-ними об’єктами, водними ресурсами

02.04 – 04.04

30

м.Київ

14

Керівники та фахівці з питань техногенно-екологічної безпеки

02.04 – 04.04

25

м.Київ

15

Керівники та фахівці лабораторій моніторин-гу вод та ґрунтів

02.04 – 04.04

30

м.Київ

16

Посадові особи та фахівці БУВР Прип’яті (навчання і перевірка знань з охорони праці)

02.04 – 04.04

50

м.Житомір

17

Керівники та фахівці підрозділів з експлуата-ції водогосподарських систем

16.04 – 18.04

25

м.Київ

18

Керівники та фахівці відділів енергетики

16.04 – 18.04

25

м.Київ

19

Керівники та фахівці відділів механізації

16.04 – 18.04

25

м.Київ

20

Посадові особи та фахівці РОВР у Тернопіль-скій області (навчання і перевірка знань з охорони праці)

23.04 – 25.04

50

м.Тернопіль

Всього за квітень:

260

Травень

21

Керівників відділів (служб) бухгалтерського обліку та звітності

14.05 – 16.05

25

м.Київ

22

Керівників відділів (служб) економіки

14.05 – 16.05

25

м.Київ

23

Посадові особи та фахівці УГКМК та Кахов-ської ТШ (навчання і перевірка знань з охо- рони праці)

14.05 – 16.05

70

м.Любимівка

24

Посадові особи та фахівці БУВР нижнього Дніпра (навчання і перевірка знань з охо- рони праці)

14.05 – 16.05

70

м.Любимівка

25

Посадові особи та фахівці управління Північ-но-Кримського каналу (навчання і перевірка знань з охорони праці)

14.05 – 16.05

35

м.Любимівка

26

Начальники та інженерно-технічні працівни-ки дільниць  МУВГ, УВГ, РУВР, УК

21.05 – 23.05

30

м.Київ

27

Посадові особи та фахівці БУВР Тиси (нав-чання і перевірка знань з охорони праці)

28.05 – 30.05

50

м.Ужгород

Всього за травень:

305

Червень

28

Гідрогеологи та фахівці відділів моніторингу та прогнозування меліоративного стану

11.06 – 13.06

20

м.Київ

29

Посадові особи та фахівці РОВР у Рівнен-ській області (навчання і перевірка знань з охорони праці)

11.06 – 13.06

50

м.Рівне

30

Керівники та фахівці відділів моніторингу водних ресурсів

18.06 – 20.06

30

м.Київ

31

Керівники та фахівці підрозділів з експлуата-ції водогосподарських систем

18.06 – 20.06

30

м.Київ

32

Посадові особи та фахівці РОВР у Волинській області (навчання і перевірка знань з охорони праці)

18.06 – 20.06

50

м.Ковель

Всього за червень:

180

Вересень

33

Інженери із застосування комп’ютерної техні-ки

10.09 – 12.09

30

м.Київ

34

Фахівці загального відділу та відділів (служб) з управління персоналом

10.09 – 12.09

30

м.Київ

35

Керівники БУВР, РОВР, УК

17.09 – 19.09

30

м.Київ

36

Фахівці з запобігання та виявлення корупції

17.09 – 19.09

30

м.Київ

37

Посадові особи та фахівці РОВР у Полтавсь-кій області (навчання і перевірка знань з охорони праці)

17.09 – 19.09

35

м.Полтава

Всього за вересень:

155

Жовтень

38

Фахівці лабораторій моніторингу вод та ґрун-тів

01.10 – 03.10

20

м.Київ

39

Посадові особи та фахівці водогосподарських організацій (навчання і перевірка знань з охо-рони праці)

01.10 – 03.10

25

м.Київ

40

Заступники начальників БУВР, РУВР, РОВР

01.10 – 03.10

30

м.Київ

41

Фахівці водогосподарських організацій, від-повідальні за забезпечення зв’язків з громад-ськістю і взаємодією зі ЗМІ

22.10 – 24.10

20

м.Київ

42

Фахівці юридичних відділів (служб)

22.10 – 24.10

20

м.Київ

43

Керівники та фахівці БУВР Пруту та Сірету, БУВР Дністра

22.10 – 24.10

30

м.Івано-Франківськ,
м.Чернівці

Всього за жовтень:

145

Листопад

44

Керівники та фахівці відділів управління вод-ними об’єктами, водними ресурсами

05.11 – 07.11

30

м.Київ

45

Керівники та фахівці територіальних органів (секторів) Держводагентства у областях

05.11 – 07.11

20

м.Київ

46

Керівники та фахівці відділів і робочих груп з питань міжнародного співробітництва

19.11 – 21.11

20

м.Київ

47

Головні інженери та заступники начальників УВГ, МУВГ

19.11 – 21.11

30

м.Київ

Всього за листопад:

100

Грудень

48

Керівники та фахівці відділів моніторингу во-дних ресурсів

03.12 – 05.12

25

м.Київ

49

Посадові особи та фахівці водогосподарських організацій (навчання і перевірка знань з охо-рони праці)

17.12 – 19.12

30

м.Київ

50

Керівники та фахівці підрозділів з експлуата-ції водогосподарських систем

17.12 – 19.12

30

м.Київ

51

Фахівці з ведення державного обліку водоко-ристування

17.12 – 19.12

20

м.Київ

Всього за грудень:

105

Всього за 2019 навчальний рік:

1600