Начальник: Невмержицький Анатолій Михайлович

тел. (044) 248-81-31

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Центру, через який здійснюється керівництво та контроль за навчально-методичною роботою.

Навчально-методичний відділ призначений для розробки та здійснення заходів організаційного та методичного характеру, які спрямовані на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію навчального процесу в частині його повноважень.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом Центру, наказами та розпорядженнями директора Центру, розпорядженнями за напрямом діяльності, документацією Центру.

Роботу з планування, організації та контролю навчального процесу відділ здійснює разом з відповідними кафедрами та іншими підрозділами Центру.

Співробітники навчально-методичного відділу беруть участь у наступних процесах освітньої діяльності Центру:

 •   – навчально-організаційна діяльність;
 •   – навчально-методична діяльність.

У навчально-методичному відділі також виконуються обов’язкові процеси системи менеджменту якості:

 • – управління документацією;
 • – управління записами;
 • – управління персоналом.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 Основними завданнями навчально-методичного відділу є:

 • Організація навчально-методичної роботи в напрямку удосконалення ступеневої системи навчання.
 • Контроль за ефективністю навчального процесу і якістю підготовки фахівців.
 • Здійснення координації навчально-методичної роботи кафедр Центру.
 • Надання консультативної допомоги кафедрам та викладачам з питань впровадження в навчальний процес нових технологій, планування та організації методичної роботи.
 • Здійснення організації, координації та контролю за Науково-методичною радою університету.
 • Контроль за виконанням наказів директора та рішень Вченої ради з навчальних і навчально-методичних питань.

==========================================================