Кафедра охорони праці

  Склад кафедри

  Очолює кафедру кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Романенко Наталія Володимирівна.

  На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, зокрема кандидат технічних наук, доцент Сторчак Валентина Андріївна, старші викладачі Капуста Тарас Ярославович, Лисюк Ольга Гаврилівна. До навчального процесу також залучаються представники Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, наукових установ та закладів вищої освіти.

  Викладачі проводять навчання з питань охорони праці керівників та спеціалістів водогосподарських організацій. Навчання здійснюється відповідно до вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці», «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, зареєстрованого в Мінюсті України 15.02.2005р. № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05) та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої у журналі обліку суб’єктів господарювання в Головному управління Держпраці у Київській області 04.04.2018 р. №186-18-32-К.

  Під час навчання особлива увага приділяється питанням:
  – імплементації актів законодавства ЄС з безпеки, гігієни праці та охорони здоров’я до національного законодавства в сфері охорони праці;
  – управління охороною праці на основі ризик-орієнтованого підходу;
  – організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці та надання пільг, компенсацій за шкідливі умови праці;
  – пожежної безпеки і вибухозахисту, електробезпеки;
  – гігієни праці та надання домедичної допомоги.

  За результатами навчання та успішної атестації слухачі отримують посвідчення державного зразка.

  Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:
  – багатофакторний аналіз виробничого травматизму, зокрема у водній галузі;
  – удосконалення системи управління охороною праці в галузі водного господарства і меліорації земель з урахуванням вимог міжнародних стандартів;
  – розробка заходів з попередження нещасних випадків, професійних захворювань, аварійних ситуацій на водогосподарських підприємствах.

  Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-методичних семінарах, долучаються до вітчизняних та міжнародних конференцій присвячених питанням охорони здоров’я та безпеки працівників, публікуються у фахових та інших виданнях.