КАФЕДРА управління водними ресурсами та охорони праці

Колектив кафедри управління водними ресурсами та охорони праці вітає Вас на сторінках нашого сайту!

Ви знайдете тут вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі інтереси.

Наша кафедра є визнаним лідером у підвищенні кваліфікації  керівників підрозділів і фахівців організацій та підприємств водогосподарської галузі.

Сподіваємось, що представлена інформація стане Вам у нагоді!

Сьогодні на кафедрі працюють відомі в галузі висококваліфіковані викладачі, доценти: кандидат технічних наук Сторчак В.А., кандидат хім. наук Вайсбурд А.А., кандидат мед. наук Стовбун А.І. та інші.

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Пильнова Валентина Павлівна.

Для організації навчального процесу широко залучаються керівники та фахівці Держводагентства України та такі відомі в галузі науковці: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ Сташук В.А., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного менеджменту Куруленко С.С. та інші

Зусилля викладачів кафедри спрямовані на те, щоб максимально використати науковий потенціал та інноваційні можливості в освітній діяльності щодо підготовки кваліфікованих фахівців для підприємств водногосподарської галузі.

Колектив кафедри веде активну та плідну науково-дослідну роботу. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при проведенні лекцій та практичних занять. Наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів кафедри. На кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінари, тематика засідань яких різнопланова і визначається потребами удосконалення методичних підходів через застосування результатів науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжкафедральних наукових семінарах, круглих столах, виступають рецензентами та опонентами підготовлених кандидатських дисертацій в інших ВНЗ. Навчально-допоміжні працівники забезпечують якісну організаційну та технічну сторони навчального процесу.

Мета діяльностіпідвищення рівня професійних знань та компетентності посадових осіб і фахівців підприємств та організацій у галузі водного господарства, зокрема водокористування, управління водними ресурсами, охорони праці в галузі та охорони навколишнього середовища.

Основні напрями освітньої роботи кафедри:

 • – організація та проведення курсів підвищення кваліфікації з метою підвищення рівня професійних знань та компетентності посадових осіб та фахівців підприємств та організацій у галузі водного господарства;
 • – професійна підготовка працівників з питань управління водними ресурсами річкових басейнів;
 • – вирішення водогосподарсько-екологічних проблем;
 • – шляхи поліпшення екологічної ситуації у галузі водних ресурсів;
 • – механізми реалізації екологічної політики у сфері водного господарства;
 • – стратегія екологічно-безпечного водокористування

Напрями науково-дослідної діяльності кафедри:

– розроблення нормативно-методичних документів з:

– розроблення стратегічних, концептуальних та методологічних засад з охорони праці в галузі;

–  вирішення проблем інтегрованого управління водними ресурсами в басейнах річок;

– економічна оцінка комплексного використання водних ресурсів.

– інформаційно-просвітницька робота кафедри:

– проведення курсів підвищення кваліфікації.

Тематика курсів:

 • «Концептуальні засади формування стратегії водної безпеки України на основі стандартів ЄС».
 • «Основні положення Водної рамкової Директиви ЄС».
 • «Засади екологічного оздоровлення та раціонального використання малих річок».
 • «Удосконалення законодавства України з безпеки та гігієни праці згідно вимог Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».
 • «Національна стратегія наближення законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля та управління водними ресурсами».
 • «Створення динамічної системи контролю якості поверхневих вод за відповідними критеріями».
 • «Сучасні системи та заходи захисту територій від шкідливої дії вод».
 • «Організація державного моніторингу поверхневих вод згідно Водної рамкової Директиви ЄС».
 • «Вода – джерело життя».
 • «Розвиток логістичної інфраструктури водних потоків».

===========================================================

Контакти: 

тел.:. 586-76-18

e-mail: vodacpk@gmail.com