Kurulenko

Кафедру екологічного менеджменту очолює кандидат економічних наук, доцент Куруленко Святослав Сергійович – Заслужений природоохоронець України, екологічний аудитор, Голова комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля Торгово-промислової палати України, Голова комітету з питань зміни клімату громадської Ради при Міндовкілля, член екзаменаційної комісії при Міндовкілля України (сертифікація екологічних експертів), експерт у галузі природоохоронного законодавства, у т.ч. щодо охорони атмосферного повітря та водних ресурсів, поводження з відходами, експерт у галузі управління викидами парникових газів, у т.ч. європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі:
Сташук В.А. – доцент кафедри, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений працівник сільського господарства України;
Данилкіна І.Л. – старший викладач кафедри, перший віце-президент Спілки екологічних аудиторів України, сертифікований екологічний аудитор, сертифікований експерт проектно-технічної документації, аудитор з верифікації викидів парникових газів;
Сухачова О.М. – старший викладач кафедри з питань законодавчих та змістовних аспектів забезпечення якості контролю води в рамках «Водна ініціатива плюс», акредитації лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

З метою залучення широкого кола експертів та аудиторів до викладання у нашому Центрі, кафедра співпрацює з:
1. Керівниками та фахівцями Держводагентства України
2. Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
3. Спілкою екологічних аудиторів України – громадська організація, яка об’єднує понад 100 провідних фахівців та екологічних аудиторів в Україні
4. ТОВ «Технічні та управлінські послуги» – офіційний представник TUV ZUD України – міжнародна сертифікаційна організація, яка надає послуги з сертифікації систем екологічного менеджменту по всьому світу.

Головним принципом роботи кафедри за всіма напрямами є їх практична спрямованість. Завданнями викладачів є забезпечення:
– підвищення рівня знань у зазначених галузях;
– забезпечення набуття слухачами нових навичок та вмінь у зазначених галузях.

Основними напрямками підвищення кваліфікації кафедри є:
Євроінтеграційний напрямок
– Впровадження законодавства ЄС в галузі довкілля відповідно до Угоди про асоціацію між Україною – ЄС
– Реформування національного законодавства з урахуванням європейських норм в галузі раціонального використання та охорони водних ресурсів
– Здійснення стратегічної екологічної оцінки
– Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні
– Впровадження в Україні інтегрованого дозволу відповідно до Директиви ЄС «Про промислове забруднення»
– Впровадження в Україні системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Охорона водних ресурсів:
– Реформування національного законодавства з урахуванням європейських норм у галузі раціонального використання та охорони водних ресурсів
– Охорона та раціональне використання водних ресурсів у виробничій діяльності для підприємств
– Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню та гранично допустимому с- – Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню при заборі води із природних водних об’єктів підземних, поверхневих джерел водопостачання та для водойм, що знаходяться в оренді
– Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод
– Розроблення індивідуальних норм водопостачання та водовідведення з урахуванням якості води, що використовується та відводиться. Складання балансів водопостачання та водовідведення

Екологічний аудит
– Екологічний аудит (курс підготовки екологічних аудиторів до сертифікації в Міндовкілля)
– Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів (курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів для продовження терміну чинності сертифікату екологічного аудитора в Міндовкілля)

Охорона атмосферного повітря
– Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців, в тому числі впровадження технологічних нормативів у систему регулювання (курс підготовки експертів для отримання дозволу на розроблення обґрунтовуючих документів у Міндовкілля)
– Впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих типів обладнання
– Вимоги до експлуатації установок очистки газу
– Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря

Поводження з відходами
– Поводження з відходами. Взаємовідносини суб’єктів господарювання, місцевих і регіональних уповноважених органів влади у сфері поводження з відходами
– Державне регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами