Очолює кафедру екологічного менеджменту, аудиту та сертифікації кандидат економічних наук, доцент Куруленко Святослав Сергійович – Заслужений природоохоронець України, екологічний аудитор, Голова екологічного комітету Торгово-промислової палати України, Голова комітету громадської Ради при Мінприроди, член сертифікаційної комісії при Мінприроди (сертифікація екологічних експертів, розробників оцінки впливу на довкілля), експерт в галузі природоохоронного законодавства, у т.ч. щодо охорони атмосферного повітря та водних ресурсів, поводження з відходами, експерт в галузі управління викидами парникових газів, у т.ч. європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі:

Сташук В.А. – доцент кафедри, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, Заслужений працівник сільського господарства України;

Данилкіна І.Л. – старший викладач кафедри, віце-президент Спілки екологічних аудиторів України, сертифікований екологічний аудитор, сертифікований експерт проектно-технічної документації, що має міжнародний сертифікат підготовки провідного аудитора систем екологічного менеджменту;

Сухачова О.М. – старший викладач.

З метою залучення широкого кола експертів та аудиторів до викладання у нашому Центрі, кафедра співпрацює з:

  1. Керівниками та фахівцями Держводагентства України
  2. Міністерством екології та природних ресурсів України
  3. Спілкою екологічних аудиторів України – громадська організація, яка об’єднує понад 100 провідних фахівців та екологічних аудиторів в Україні
  4. ТОВ «Технічні та управлінські послуги» – офіційний представник TUV ZUD України – міжнародна сертифікаційна організація, яка надає послуги з сертифікації систем екологічного менеджменту по всьому світу.

Головним принципом роботи кафедри за всіма напрямами є їх практична спрямованість. Завданнями викладачів є забезпечення:

– підвищення рівня знань у зазначених галузях;

– забезпечення набуття слухачами нових навичок та вмінь у зазначених галузях.

Основними напрямками підвищення кваліфікації кафедри екологічного менеджменту, аудиту та сертифікації є:

  1. Охорона водних ресурсів

Тематика курсів:

– «Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод»;

– «Розроблення індивідуальних норм водопостачання та водовідведення з урахуванням якості води, що використовується та відводиться. Складання балансів водопостачання та водовідведення»;

– «Порядок розроблення та затвердження документів зі спеціального водокористування при заборі води з природних водних об’єктів, підземних, поверхневих джерел водопостачання та для водойм, що перебувають в оренді»;

– «Порядок розроблення та затвердження документів із спеціального водокористування та гранично допустимого скидання стічних вод у природні водні об’єкти (ГДС)»

  1. Охорона навколишнього природного середовища в Україні

Тематика курсів:

– «Організація природоохоронної діяльності на підприємствах»;

– «Впровдження законодавства ЄС у галузі довкілля відповідно до Угоди про асоціацію між Україною – ЄС»

  1. Екологічні оцінки

Тематика курсів:

– «Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні: особливості впровадження»;

– Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО);

– «Екологічний аудит. Курс підготовки екологічних аудиторів до сертифікації в Міністерстві екології та природних ресурсів (далі – Мінекології)»;

– «Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів. Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів до продовження терміну чинності сертифікату екологічного аудитора в Мінекології»;

– «Курс підготовки внутрішніх екологічних аудиторів підприємств».

  1. Охорона атмосферного повітря

Тематика курсів:

– «Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців, в тому числі впровадження технологічних нормативів у систему регулювання (курс підготовки експертів для отримання дозволу на розроблення обґрунтовуючих документів в Мінекології)»;

– «Впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від окремих типів обладнання»;

– «Вимоги до експлуатації установок очистки газу»;

– «Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря».

  1. Поводження з відходами

Тематика курсів:

– «Поводження з відходами. Взаємовідносини суб’єктів господарювання, місцевих і регіональних уповноважених органів влади у сфері поводження з відходами»;

– «Державне регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами».