Колектив Кафедри екологічного менеджменту вітає Вас на сторінках нашого сайту!

Наразі на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ Сташук В.А., Данилкіна І. Л. – віце-президент Спілки екологічних аудиторів України, сертифікований екологічний аудитор, сертифікований експерт проектно-технічної документації, має міжнародний сертифікат підготовки провідного аудитора систем екологічного менеджменту,  старший викладач Сухачова О.М. та інші.

Очолює кафедру Заслужений природоохоронець України, екологічний аудитор, Голова екологічного комітету Торгово-промислової палати України, Голова комітету громадської Ради при Мінприроди, член сертифікаційної комісії при Мінприроди (сертифікація екологічних експертів, розробників оцінки впливу на довкілля), експерт в галузі природоохоронного законодавства, у т.ч. щодо охорони атмосферного повітря та водних ресурсів, поводження з відходами, експерт в галузі управління викидами парникових газів, у т.ч. європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів, кандидат економічних наук, доцент Куруленко Святослав Сергійович.

З метою забезпечення залучення широкого кола експертів та аудиторів до викладання на курсах підвищення кваліфікації, кафедра співпрацює з:

  1. Керівниками та фахівцями Держводагентства України
  2. Міністерством екології та природних ресурсів України
  3. Спілкою екологічних аудиторів України – громадська організація, яка об’єднує понад 100 провідних фахівців та екологічних аудиторів в Україні
  4. ТОВ «Технічні та управлінські послуги» – офіційний представник TUV ZUD України – міжнародна сертифікаційна організація, що надає послуги із сертифікації систем екологічного менеджменту по всьому світу.

Головним принципом роботи кафедри  за всіма напрямами є їх практична спрямованість.  Завданнями викладачів є забезпечення:

Підвищення рівня знань в зазначених галузях

Забезпечення набуття слухачами нових навиків та вмінь в зазначених галузях.

Основними напрямками  підвищення кваліфікації Кафедри екологічного менеджменту є:

  1. Охорона водних ресурсів

Теми курсів:

«Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод»;

«Розроблення індивідуальних норм водопостачання та водовідведення з урахуванням якості води, що використовується та відводиться. Складання балансів водопостачання та водовідведення»;

«Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню при заборі воді із природних водних об’єктів підземних, поверхневих джерел водопостачання та для водойм, що знаходяться в оренді»;

«Порядок розроблення та затвердження документів по спеціальному водокористуванню та гранично допустимому скиданню стічних вод в природні водні об’єкти (ГДС)»

  1. Охорона навколишнього природного середовища у Україні

Теми курсів:

«Організація природоохоронної діяльності на підприємствах»;

«Впровдження законодавства ЄС в галузі довкілля відповідно до Угоди про асоціацію між Україною – ЄС»

  1. Екологічні оцінки

Теми курсів:

«Здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в Україні: особливості впровадження»;

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО);

«Екологічний аудит (курс підготовки екологічних аудиторів до сертифікації в Міністерстві екології та природних ресурсів (далі – Мінекології»;

«Курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів (курс підвищення кваліфікації екологічних аудиторів до продовження терміну чинності сертифікату екологічного аудитора в Мінекології)»;

«Курс підготовки внутрішніх екологічних аудиторів підприємств».

  1. Охорона атмосферного повітря

Теми курсів:

«Розроблення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців, в тому числі впровадження технологічних нормативів у систему регулювання (курс підготовки експертів для отримання дозволу на розроблення обґрунтовуючих документів в Мінекології)»;

«Впровадження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від окремих типів обладнання»;

«Вимоги до експлуатації установок очистки газу»;

«Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря».

  1. Поводження з відходами

Теми курсів:

«Поводження з відходами. Взаємовідносини суб’єктів господарювання, місцевих і регіональних уповноважених органів влади у сфері поводження з відходами»;

«Державне регулювання у сфері поводження з небезпечними хімічними речовинами і небезпечними відходами».

===========================================================

Контакти: Кафедра екологічного менеджменту вул. Солом’янська, 1. каб. 609

тел.: (044) 248-70-72, (044) 587-76-18

e-mail:  ecoauditdei@ukr.net